Kies coach

Wat is KIES

SAM Pedagogiek

KIES staat letterlijk voor Kinderen In Een Scheiding. Het is de methodiek bij scheiding die kinderen centraal zet, in lijn werkt met het Kinderrechtenverdrag en effectief bewezen is. Het is ook de methode die kinderen leert en mogelijk maakt te vertellen en te kiezen voor henzelf en wat ze nodig hebben, hen helpt en hun ouders bij scheiding ondersteunt’

Het Expertisecentrum Kind en Scheiding

KIES staat voor kiezen voor het kind!
Het Expertisecentrum Kind en Scheiding kiest sinds 2002 voor het kind. Voor het kind kiezen, dan doen we samen. Kiezen voor kinderen kan door hen te wijzen op informatie, hun mogelijkheden en door hen een stem te geven bij scheiding.
Wijs hen bijvoorbeeld op het KIES Kindplan.

Kies voor het kind

Kind met gescheiden ouders

In elke stad of dorp, op elk plein of bijna elke straat woont wel een kind of jongere met gescheiden ouders. Ieder van hen heeft een eigen verhaal. Een verhaal dat verteld mag worden omdat het lang niet altijd meevalt om gescheiden ouders te hebben. Bij ons hebben de kinderen hun eigen KIES Kinderplein of KIES Jongerenplein. Kinderen In Een Scheiding, kunnen het allerbeste zelf vertellen wat ze ervaren en nodig hebben. De mening van kinderen is belangrijk.

Wat is KIES

KIES is een door de Universiteit Utrecht onderzochte en effectief bewezen methode in de begeleiding bij scheiding waarbij het kind centraal staat. KIES is daarom opgenomen als erkende en bewezen effectieve (goed werkende) interventie in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI). Op verschillende momenten in de scheiding is begeleiding met KIES mogelijk.

Begeleiding als ouders gaan scheiden

De begeleiding van de scheiding kan door een KIES mediator of advocaat (te vinden in eigen regio én via de zoekfunctie op de homepagina van deze website). Het regelen van de scheiding gaat bij KIES mediation met het betrekken van de kinderen aan de hand van een KIES Kindgesprek volgens de KIES methodiek. Daarnaast is er voor alle kinderen waarvan ouders gaan scheiden het KIES Kindplan.

KIES Begeleiding voor kinderen en jongeren én voor jongvolwassenen

Kinderen en jongeren met gescheiden ouders kunnen zowel naar KIES groepen als naar KIES individuele begeleiding, KIES voor mij!, op school of bij een hulpverlenende instantie.
KIES begeleiding, KIES voor jezelf, is voor jong volwassenen met gescheiden ouders. De begeleiding wordt gedaan door gecertificeerde KIES professionals die via deze website en hun instanties te benaderen zijn.

KIES Begeleiding van volwassenen bij scheiding

Bij het gaan scheiden of willen aanpassen van de omgangsregeling kunnen volwassenen naar een KIES mediator of advocaat/mediator. Voor informatie en begeleiding bij opvoeden als gescheiden ouder is er KIES Gescheiden Opvoeden als laagdrempelige ouder bijeenkomsten en het KIES Ouder Kompas.

KIES voor het kind

Wanneer we erkennen dat kinderen ook een partij zijn bij scheiding en als we hen serieus nemen, dan moeten kinderen een neutrale plek kunnen hebben om te vertellen wat ze ervaren, nodig hebben, wensen en welke vragen ze mee rond lopen. Pas als we kinderen recht doen bij scheiding, hebben zij meer grip op zichzelf en hun leven in een minder belaste ontwikkeling. Dat is wat we alle kinderen én hun ouders gunnen.

Bron: Wat is KIES (kiesvoorhetkind.nl)

Expertises

Specialist Passend Onderwijs, Complexe omgangsproblematiek,

Kindbehartiger, KIES-Coach, NIKA-ouderbegeleider,

Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ-geregistreerd)