Sam

Pedagogiek

SAM Pedagogiek is gespecialiseerd in scheidingsproblematiek, opvoedingsondersteuning, gedragsproblematiek, hechtingsproblematiek, ondersteuning passend onderwijs en studieleerloopbaanbegeleiding.

Welkom bij SAM Pedagogiek

SAM Pedagogiek is gespecialiseerd in scheidingsproblematiek, opvoedingsondersteuning, gedragsproblematiek,  hechtingsproblematiek, ondersteuning passend onderwijs en studieleerloopbaanbegeleiding. Wij zijn SKJ-geregistreerd, aangesloten bij BPSW beroepsvereniging, Beroepsvereniging Kindbehartiger, NIKA-Nederland en KIES.

U kunt ook bij SAM Pedagogiek terecht voor diverse andere diensten zoals ondersteuning op school m.b.t. schooluitval en terugkeer naar school (PO, SBO, VSO, MBO, HBO) of arbeid.

KIES- coach Schooltraject en Individueel traject

$

Kindbehartiger

$

Opvoedingsondersteuning

$

Welkom bij SAM Pedagogiek

Intake en evaluatie:

Tijdens een intakegesprek wordt er samen met de jeugdige en/of het gezin een behandelplan opgesteld. Hierbij staat de hulpvraag centraal en worden er samen afspraken gemaakt om de doelen te bereiken. Er wordt tussentijds een evaluatie gepland om het behandelplan te evalueren en hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen. Ook aan het einde van de ondersteuning wordt een evaluatie gepland om te inventariseren in hoeverre de doelen behaald zijn. Hierbij is de ervaring en input van de jeugdige en/of het gezin erg belangrijk.

SAM Pedagogiek is gespecialiseerd in de volgende vormen van jeugdhulpverlening:

  • Opvoedondersteuning aan ouders/verzorgers
  • Eén-op-één begeleiding (praktijk, thuis, school, stage, werk, sportvereniging of elders)
  • Psycho-educatie
  • Ondersteuning op school, stage, werk of vrijetijdsbesteding
  • Gesprekken met het gezin/systeem
Expertises

Specialist Passend Onderwijs, Complexe omgangsproblematiek,

Kindbehartiger, KIES-Coach, NIKA-ouderbegeleider,

Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ-geregistreerd)