Opvoedondersteuning

NIKA

SAM Pedagogiek

NIKA richt zich op kinderen (en ouders) van 9 maanden tot jaar die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord hechtingsgedrag [NJI NIKA, 2024].

NIKA is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby en Ainsworth en op de resultaten van recente empirische studies naar ontwikkelingstrajecten leidend tot gedesorganiseerde hechting. Empirische studies hebben aangetoond dat specifieke oudergedragingen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie. Het gericht afleren van gedragingen die een verstorend effect hebben op de hechtingsrelatie in combinatie met het versterken van de ouderlijke sensitiviteit leidt tot een afname van het verstorende opvoedgedrag en verkleint daarmee de kans op het ontwikkelen van gedesorganiseerde hechtingsrelatie. Het gericht afleren van gedragingen die een verstorend effect hebben op de hechtingsrelatie in combinatie met het versterken van de ouderlijke sensitiviteit leidt tot afname van het verstorende opvoedgedrag en verkleint daarmee de kans op het ontwikkelen van gedesorganiseerde hechting.

Nika<br />

Nika Nederland

Doel

NIKA heeft uiteindelijk tot doel het voorkomen of verminderen van psychische en gedragsproblemen bij het kind (op latere leeftijd) als gevolg van gedesorganiseerde hechting. Dit wordt bereikt door het elimineren dan wel verminderen van verstorend opvoedgedrag en het aanleren van sensitief opvoedgedrag, waarbij de ouder de signalen van het kind adequaat interpreteert en hier direct en passend op reageert. Hierdoor wordt een gedesorganiseerde hechting bij het kind voorkomen of het risico daarop verminderd.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit gezinnen waarbij sprake is (geweest) van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en/of meervoudige risico’s in de opvoedingscontext en waarbij de opvoeder ‘verstorend opvoedgedrag’ laat zien dat verwarrend of beangstigend is voor kinderen.

Aanpak

NIKA is een kortdurend geprotocolleerd cognitief gedragstherapeutische interventie die gebruik maakt van video feedback. In de aanpak worden technieken uit Basic Trust (Polderman, 2011) en uit de Modified Interaction Guidance (MIG) (Benoit, 2008) ingezet. Voorafgaand aan de interventie vindt een voormeting plaats, dan volgen er interventiesessies en de interventie eindigt met een nameting. NIKA kan een belangrijke module zijn van een meer omvattende aanpak om de veiligheid in het gezin te vergroten.

Expertises

Specialist Passend Onderwijs, Complexe omgangsproblematiek,

Kindbehartiger, KIES-Coach, NIKA-ouderbegeleider,

Jeugd- en gezinsprofessional (SKJ-geregistreerd)